Verditakst og Lånetakst

Verditakster

Vi utarbeider verditakst til alle typer eiendommer.

  • Boliger, leiligheter og fritidsboliger
  • Tomter og festetomter
  • Utbygningsområder

Verditaksten angir tomteverdi og teknisk verdi for bygninger for det aktuelle takstobjektet. Verditakst utarbeides i hovedsak i forbindelse ved finansiering, salg og skifte.

Lånetakster

Når man bestiller en verdi- og lånetakst, kommer en takstmann hjem til boligen det dreier seg om på en befaring for å måle opp boligens areal og merke seg åpenbare feil og mangler. Hele boligen gjennomgås og beskrives i en rapport som legger grunnlaget for takstmannens fastsettelse av boligens verdi.