SKADETAKST

Hva er en skadetakst?

Når en eiendom eller bolig får skade, vil forsikringsselskapet ofte ta kontakt med en byggesaksyndig takstmann  (gjerne uavhengig) for å sikre et profesjonelt og objektivt grunnlag for erstatningen. Skadetaksering er en faglig vurdering som har til hensikt å kartlegge omfanget av skaden og skadeårsaken samt estimere utbedringskostnader. 

Sopp og råte er en konsekvens av fukttproblemer. Dersom dette påvises er det viktig å kartlegge skadeårsak, omfang og utbedringsmetode. 

Vannlekkasjer fører ofte til store skader med kostbare utbedringer. Bredal Takst vil komme raskt på stedet for å kartlegge og sette i gang tiltak for å forhindre ytterligere skadeutvikling  


Vi bor i et land hvor vær og vind påfører skade på bygninger, spesielt her i Rogaland. 

Skulle du være så uheldig å bli utsatt for en skade, vil vi gjøre vårt aller beste for å få utarbeidet en rapport med skadeomfanget i rimelig tid.  

FAQ

1. Hvor lang tid tar befaringen av en skadetakst? 

Tidsperspektivet for oppdraget er avhengig av skadeomfanget. Selve besiktigelsen tar som regel 1-2 timer for en takst for en enkel skade. Men husk at besiktigelsen bare er en liten del av oppdraget. Innhenting av dokumentasjon, vurdering av skadeomfang, skrive rapport, innhente priser/kalkulere pris og administrasjon er også en del av oppdraget.

2. Badet er skadet! Kan jeg utbedre skaden før jeg har fått skadetakst?

Vi anbefaler å gjøre minst mulig utbedrelser. Faren for bevisforspillelse er tilstede og din sak iht eiertvist vil stå svakere.

3. Jeg har oppdaget problemer med boligen jeg har kjøpt, Hva gjør jeg?

Ta kontakt med oss så raskt som mulig. Vi kartlegger omfanget av feil, mangler og skader i en skriftlig reklamasjons rapport.