EIERSKIFTERAPPORT™ 


OM EIERSKIFTERAPPORT™ 

Rapporten er bygget på BMTFs faglige rammeverk for tilstandsanalyse ved salg av bolig, NS3600 og avhendingslova. I denne tilstandsanalysen legges det stor vekt på å kontrollere bygningsdeler hvor det erfaringsmessig kan oppstå konflikter. 

Rapporten tilfredsstiller lov om avhending av fast eigedom med endringer i avhendingslova (tryggere bolighandel) fra 1.1.2022. 

NIVÅ AV ANALYSEN: 

Tilstandsanalysen utføres ved grundige visuelle observasjoner kombinert med undersøkelser, målinger, bruk av egnede instrumenter og registreringer. Dersom det er mistanke til høyt fuktnivå i vegger mot våtrom, eller i rom under terreng kan tilstandsanalysen omfatte destruktive inngrep som for eksempel hullborring i vegger om eier ønsker. 


 

Ofte stilte spørsmål (FAQ)

1. Hvilke dokumenter trenger takstmannen?

DOKUMENTASJON SOM SKAL FREMLEGGES: 

• Beskrivelser av alle oppgraderinger på bolig (maling, snekring, oppussing ol.) 

• Dokumentasjon på håndverktjenester ved arbeider på bolig (faktura med beskrivelse fra entreprenør). 

• Samsvarserklæring fra elektriker

• Dokumentasjon siste EL-tilsyn (hvis dette foreligger). 

• Oversikt fellesgjeld og fellesutgifter (beløp per måned og hva fellesutgiftene dekker). • Sist godkjente tegninger på bolig. 

• Sist takst/salgsoppgave (hvis dette foreligger). • Spørreskjema, som er vedlagt i e-post med ordrebekreftelse, skal fylles ut før oppdraget.2. Hva bør du gjøre før taktsmannen kommer?

Tilrettelegging før den bygningssakkyndige kommer:

• For å lette vårt arbeid, er det en stor fordel at boligen er ryddet. 

• Tilrettelegging for kontroll av avløpsrør i kjøkkenbenk, samt servantskap og sluk på våtrom. 

• Det er ønskelig at sluker rengjøres før takstmann kommer. • Trekke fram oppvaskmaskiner, vaskemaskiner, dusjkabinett der dette er mulig. 

• Vennligst ikke bruk dusjen samme dag som takstmann kommer. 

• Tilrettelegge for inspeksjon og gi god adkomst til kjeller/krypkjeller og loft/krypeloft. • Husk å varsle evt. leieboere at bygningssakkyndig kommer på besøk. 

• Opplys om skader som kan være skjulte; under møbler, tepper, vinduer som er skadet. 

3. Er bygningssakkyndig nødt til å bore hull i veggen min?

Hulltaging i kjeller/underetasje og bad/vaskerom. «I forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel) §2-2 er det nedfelt at den bygningssakkyndige skal bore et hull på minimum 73 mm fra et tilstøtende rom eller fra undersiden for å måle fukt og undersøke om det er symptomer på fuktskade.» 

Undertegnede bygningssakyndig fraskriver seg med dette ethvert ansvar for følgeskade som måtte oppstå ved boring av hull. Det er en reel fare for at man kan treffe teknisk anlegg som vannrør, elektriske kabler, ventilasjon o.l. når man borer hull i vegg eller tak. Takstmann bruker veggskanner for å se etter rør og viser varsomhet ved hullboring, men det er ingen garanti for å ikke treffe teknisk anlegg. 

Du kan nekte bygningssakyndig takstmann å bore hull for fuktsøk, men er da selv ansvarlig for manglende anbefalt undersøkelsesmetode og de konsekvenser manglende undersøkelse måtte medføre. Etter boring vil hullet bli dekket av et blindlokk.