REKLAMASJONSTAKST

 HVA ER EN REKLAMASJONSTAKST?

En reklamasjonstakst beskriver ett avvik, feil eller mangeler ved kjøp av bolig. 


Å reklamere innebærer at du melder fra til selger om at det foreligger feil eller mangler ved boligen. Her står du sterkere om du sammen med en en byggesakskyndig takstmann utarbeider en skriftlig reklamasjonstakst. 

Reklamasjonsfristene

Reklamasjonsfristen er viktig å være klar over når det gjelder boligkjøp. Hvis det går mer enn to-tre måneder fra kjøper oppdager en mangel til kjøper reklamerer, kan kravet mot selgeren vanligvis være tapt. I tillegg er det en absolutt reklamasjonsfrist på 5 år. Hvis det går mer enn fem år etter overtagelsen, kan man ikke lenger rette mangelskrav mot selgeren. Det er viktig å være oppmerksom på disse fristene når man vurderer eventuelle reklamasjoner.