Hvordan unngå knirk i laminat/parkett?

23/11/2023

Stadig flere ønsker nå laminatgulv som er lengre og tynnere. Spesielt i åpne planløsninger, der stue, kjøkken og andre rom er kombinert, kan det være behov for å ha store gulvspenn som strekker seg gjennom hele etasjen i boligen. Dette skaper en åpen og sammenhengende følelse mellom rommene og en moderne og romslig atmosfære i hjemmet ditt.

Hvordan kan vi redusere problemer med knirk?

  • Les alltid monteringsveiledning og produktdokumentasjon for parketten. Sjekk at parketten er anbefalt for valgte underlag. Dette gjelder spesielt hvis det er lagt gulvvarme.
  • Sørg for en god kontroll av underlaget før legging. Kontroller at undergulvsplater er lagt korrekt og at det ikke er knirkelyder i underlaget.
  • Kontrollerer alltid planheten på underlaget med rettholt og kile før montering av parketten. Parkettleverandørene stiller spesifikke krav til planhetstoleranse.
  • Noter registrerte planhetsavvik på en tegning som signeres og dateres. Planhet i et underlag vil endre seg med normale setninger og krymp etter montering, og spørsmålet om hvor plant underlaget var ved montering vil ofte bli stilt ved en reklamasjon.
  • Sørg også for å ha en dokumentasjon på målt fuktinnhold i rommet og i underlaget før legging. Det siste er spesielt viktig der parketten legges på underlag av betong. Husk alltid dampsperre mellom parkett og betongundelag.
  • Vær nøye med å klimatisere både rommet og parketten før legging. Rommet bør ha normal innetemperatur og luftfuktighet. Parkettpakkene bør ligge i rommet et par dager for klimatisering.
  • Sjekk at trinnlydunderlaget har tilstrekkelig fasthet i forhold til valgte parkettprodukt.
  • Følg parkettleverandørens anvisning om krav til avstand mot vegger og velg fotlist som er stor nok til å ta opp fuktbevegelsen.
  • Sørg for at parketten ligger fritt og ikke låses under vegger, innredninger eller andre tunge gjenstander.
  • Selv om monteringsveiledninger følges til punkt og prikke så vil det altså allikevel kunne oppstå lyd fra parketten. Dette bringer oss over på forventningsstyring. Kunden bør få skriftlig informasjon om muligheter for lyd fra parketten når gulvoverflate skal velges. Mange parkettleverandører informerer om at noe lyd fra parketten er påregnelig og helt normalt i sin produktdokumentasjon / FDV.