NYHETER

Fra og med 01.03.2024 er Bredal Takst en del av Veritakst.

Med denne sammenslåingen vil våre kunder nyte godt av et utvidet tjenestetilbud, styrket ekspertise og en mer omfattende ressursbase. Vi vil fortsette å levere pålitelige og profesjonelle takstjenester, samtidig som vi nå har tilgang til et større nettverk av spesialister og ressurser. Dette vil sikre en enda mer omfattende og kvalitetsmessig vurdering av eiendommer og eiendomsverdier.

Vi ser frem til å fortsette vårt engasjement for å møte våre kunders behov på best mulig måte og sikre at de får den beste servicen og ekspertisen fra Veritakst.

Endre@veritakst.no

https://www.veritakst.no/


Bredal Takst

Ordfører Scheiegate 20, 4083
Hundvåg 


+47 90837761

Endre@bredaltakst.no

@bredaltakst